اتاق بازرگانی ایران و سوئد

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 1398


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سال 1398

با عنایت به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق مورخ 1398/03/27 حد نصاب لازم (38 نفر عضو از تعداد 74 عضو دارنده حق رأی) برای رسمیت جلسه حاصل نگردید، جلسه نوبت دوم مجمع عادی سالیانه این اتاق در روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 رأس ساعت 14 در سالن کنفرانس ساختمان شمالی (طبقه دوم) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی پلاک 175 برگزار می‌گردد.


3 تير‏ 1398