اتاق بازرگانی ایران و سوئد

برگزاری کارگاه "نقش مدیریت تعارض در اداره بنگاه‌های خصوصی کشور" در تاریخ 6 مرداد 1398


برگزاری کارگاه "نقش مدیریت تعارض در اداره بنگاه‌های خصوصی کشور" در تاریخ 6 مرداد 1398

کارگاهی با عنوان "نقش مدیریت تعارض در اداره بنگاه‌های خصوصی کشور" در تاریخ 6 مرداد ماه 1398 از ساعت 14 الی 16 با سخنرانی جناب آقای دکتر رضایی هنجنی رئیس اتاق، در محل اتاق بازرگانی ایران و سوئد برگزار می‌شود. شرکت در این کارگاه برای اعضا رایگان است.


31 تير‏ 1398