اتاق بازرگانی ایران و سوئد

حضور هیئت‌مدیره اتاق ایران و سوئد در مهمانی افطار اتاق تهران


در این نشست که در باشگاه دیپلماتیک برگزار شد اعضای هیئت‌مدیره اتاق با سران تشکل‌های اقتصادی کشور در رابطه با مسائل مهم اقتصادی کشور به بحث و گفتگو پرداختند.

از چپ به راست:

مهندس سعید حلاج یوسف‌زادگان- نایب رئیس اول اتاق

دکتر عبدالرضا رضایی هنجنی- ریاست اتاق

دکتر علیرضا شمس‌فرد- نایب رئیس اتاق

مهندس فرهاد امانخانی- عضو هیئت‌مدیره

دکتر حیدر داوری- عضو هیئت‌مدیره

 

 


31 خرداد 1396