اتاق بازرگانی ایران و سوئد

ملاقات ریاست و دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و سوئد با جناب آقای دکتر معظمی معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت


ملاقات ریاست و دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و سوئد با جناب آقای دکتر معظمی معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه با چگونگی افزایش نقش اتاق‌های بازرگانی کشور در توسعه تجارت بین‌الملل کشورمان.

از چپ به راست:

دکتر عبدالرضا رضایی هنجنی- ریاست اتاق بازرگانی ایران و سوئد

دکتر منصور معظمی- ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دکتر حمیدرضا صمدی- دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و سوئد


31 خرداد 1396