اتاق بازرگانی ایران و سوئد

وبینار تحولات معماری و شهرسازی بعد از پاندمی کرونا و تاثیر آن بر تجارت در اروپا در تاریخ 5 تیر 1399


وبینار تحولات معماری و شهرسازی بعد از پاندمی کرونا و تاثیر آن بر تجارت در اروپا در تاریخ 5 تیر 1399

اتاق بازرگانی ایران - سوئد برگزار می کند:

وبینار تحولات معماری و شهرسازی بعد از پاندمی کرونا و تاثیر آن بر تجارت در اروپا

با حضور اساتید به نام دانشگاه دکتر زهره آزاد فلاح و دکتر محمدرضا قربانی پارام

برای ثبت نام با دبیرخانه اتاق با شماره تلفن 88834410 در ارتباط باشید 


30 خرداد 1399