اتاق بازرگانی ایران و سوئد

کاندیدهای انتخابات هیئت‌مدیره مجمع عمومی به طور فوق‌العاده اتاق بازرگانی ایران و سوئد مورخ 29/11/1396


کاندیدهای انتخابات هیئت‌مدیره مجمع عمومی به طور فوق‌العاده اتاق بازرگانی ایران و سوئد مورخ 29/11/1396

 

 

کاندیدهای انتخابات هیئت‌مدیره مجمع عمومی به طور فوق‌العاده اتاق بازرگانی ایران و سوئد مورخ 29/11/1396

 

نام شرکت

نام و نام‌خانوادگی

دوما پارسیان کیش

جناب آقای عبدالرضا رضایی هنجنی

دفتر وکالت رنجبران

سرکار خانم گیتی رنجبران

سایپا دیزل

جناب آقای محمد هادی نوری

دانا تجارت آریا

جناب آقای علیرضا شمس‌فرد

سی‌بن ترابر

جناب آقای فرهاد امانخانی

لیانور

جناب آقای سعید حلاج یوسف‌زادگان

مرکز تصویر برداری کوروش

جناب آقای داریوش اعتمادی

سی‌بن تجارت آویژه

سرکار خانم فروزان کریمی

پترو سرویس پارسیان کیش

جناب آقای رامین خسروخاور

پایالیو

جناب آقای امیراحمد گلدوست

مهندسی و مشاوره مبتگران گلدایران

جناب آقای علیرضا تقابنی

 

25 بهمن 1396