اتاق بازرگانی ایران و سوئد

گزارش عملکرد هیات مدیره اتاق مشترک در سال 1399


 گزارش عملکرد هیات مدیره اتاق مشترک در سال 1399

 

 

دانلود گزارش عملکرد هیات مدیره اتاق مشترک در سال 1399

 

 

 


26 تير‏ 1400