اتاق بازرگانی ایران و سوئد

دریافت ویزای سوئد


لطفا برای دریافت ویزای سوئد قبل از مراجعه به سفارت تمامی مدارک و هزینه‌ها را در لینک‌های زیر مشاهده  نمایید.

سایت سفارت سوئد در ایران

ویزا

مورخ 16 فروردین 1396