اتاق بازرگانی ایران و سوئد

شرایط عضویت


 

مدارک مورد نیاز:   

1)  درخواست کتبی در سربرگ شرکت            

2) 4 قطعه عکس 3در 4 (برای اشخاص حقیقی و یا نماینده اشخاص حقوقی)                     

3)فتوکپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت با ذکر آخرین تغییرات در شرکت  

4) فتوکپی کارت بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق ایران

5) فتوکپی شناسنامه و یا کپی پاسپورت

6) رسید پرداخت نه میلیون ریال(9000000) جهت عضويت و يا مبلغ شش میلیون ريال بابت حق تمديد هر  سال  به حساب شماره 279900480 بانک تجارت شعبه مهرداد کد 014در وجه اتاق بازرگانی ایران و سوئد          

*  برای اعضاي  خارجی پرداخت مبلغ (300) یورو و يا معادل آن به ريال

<< آدرس : خیابان طالقانی ، بعد از تقاطع فرصت ، شماره 175 ،تلفن: 88834410- نمابر: 88810930>>