اتاق بازرگانی ایران و سوئد

نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی