اتاق بازرگانی ایران و سوئد

همایش تجاری ایران و سوئد


همایش تجاری ایران و سوئد با حضور هیئت تجاری - صنعتی سوئدی از بخش های صنایع خودرو کامیون سازی، بسته بندی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تکنولوژی مواد، بانکی، سرمایه گذاری و ... در روز شنبه مورخ 23/11/1395 ساعت 13:30 در طبقه دهم اتاق ایران برگزار خواهد شد.لازم به توضیح است که پس از پایان همایش، تجار دو کشور در طبقه نهم اتاق ایران به گفتگوهای رو در رو خواهند پرداخت. خواهشمند است مراتب حضور خود در جلسه را به دبیرخانه این اتاق اعلام فرمایید.