اتاق بازرگانی ایران و سوئد

هیئت اعزامی از ایران به سوئد


هیئتی متشکل از تجار اتاق بازرگانی ایران و سوئد در خرداد ماه سال 1395 همراه ریاست و اعضای هیئت مدیره این اتاق به سوئد عزیمت نمودند و در معیت جناب آقای دکتر ظریف و مهندس جلال پور در جلسه شورای بازرگانی سوئد حضور به هم رساندند.

تصاویری از این سفر

افراد حاضر در این هیئت