اتاق بازرگانی ایران و سوئد

هیئت مؤسسین


مؤسسین اتاق بازرگانی ایران و سوئد:

با همکاری اتاق بازرگانی ایران و سفارت سوئد در تهران در سال 1375 مبنی بر لزوم تأسیس یک اتاق بازرگانی مشترک میان دو کشور جلسه‌ای با حضور 50 نفر از فعالان اقتصادی ایران و سوئد در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید و در آن یک گروه مؤسس جهت انجام امور اداری و تشریفاتی لازم تعیین گردید.

گروه مؤسس شامل:

  1. هانس کریستین اندرسون (وزیر وقت سوئد)

  2. کریستر نیلسون (رایزن بازرگانی سفارت)

  3. علی شمس‌اردکانی (دبیرکل وقت اتاق ایران)

  4. ژرارد وردو (مدیرعامل وقت اطلس کوپکو ایران)

  5. فیلیپ دوراند (مدیرعامل وقت اریکسون ایران)

  6. مجید بختیاری (مدیرعامل وقت ASSAB ایران)

  7. اولف اولین (مدیرعامل وقت SKR ایران)

  8. عبدامجید محلاتی (مدیرعامل مؤسسه حسابرسی محلاتی)

  9. فرامرز ایرانی‌نژاد (نماینده رسمی چندین شرکت سوئدی از قبیل Svedola و  Akrs)

  10. اسفندیار رشیدزاده (مدیرعامل شرکت بیمه دانا و توانا)

با همکاری گروه فوق با سفارت سوئد در تهران و اتاق بازرگانی ایران، اساسنامه اتاق بازرگانی ایران و سوئد تهیه گردید و در جهت توسعه فعالیت‌های شرکت‎‌های سوئدی در این اتاق مقرر گردید تا در هر تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره حداقل دو نفر سوئدی رأی بدان داده باشند.