اتاق بازرگانی ایران و سوئد

هیئت مدیره فعلی


هیئت مدیره فعلی:           

 1. عبدالرضا رضایی هنجنی- رئیس
 2. گیتی رنجبران- خزانه دار
 3. علیرضا شمس فرد- نایب رئیس 
 4. محمد هادی نوری- نایب رئیس
 5. سعید حلاج یوسف زادگان- عضو هیئت مدیره 
 6. رامین خسرو خاور- عضو هیئت مدیره
 7. فرهاد امانخانی- عضو هیئت مدیره
 8. امیراحمد گلدوست- عضو هیئت مدیره
 9. داریوش اعتمادی- عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره:

 1. عبدالرضا رضایی هنجنی- مشاور عالی گروه ولوو در ایران- مدیرعامل شرکت دوما پارسیان کیش
 2. گیتی رنجبران- وکیل پایه یک دادگستری و وکیل
 3. سعید حلاج یوسف‌زادگان- مدیرعامل شرکت لیانور
 4. محمد هادی نوری- مدیرعامل شرکت سایپا دیزل
 5. داریوش اعتمادی- مدیر عامل تصویربرداری کوروش
 6. علیرضا شمس‌فرد- مدیرعامل شرکت دانا تجارت آریا
 7. امیراحمد گلدوست- رئیس هیئت مدیره شرکت پایالیو
 8. رامین خسروخاور- مدیرعامل شرکت پترو سرویس پارسیان کیش
 9. فرهاد امانخانی- مدیرعامل شرکت سی بن ترابر