اتاق بازرگانی ایران و سوئد

کنگره بین‌المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت با محوریت کشورهای اسلامی